Inkontinens

Inkontinens eller att vara inkontinent kan gälla både urininkontinens och avföringsinkontinens.

Det finns olika typer av inkontinens hos vuxna. Det finns olika orsaker till inkontinens hos män, kvinnor, äldre och barn.

Urininkontinens innebär ofrivilligt urinläckage. Hur stora urinläckagen är varierar bland människor som är inkontinenta. I varje enskilt fall kan urininkontinens diagnostiseras mer specifikt beroende på olika faktorer som typ, frekvens och svårighetsgrad.

Inkontinens kallas också för urininkontinens. Samtliga dessa symtom faller under begreppet LUTS (en engelsk akronym för Lower Urinary Tract Symtoms och som kan översättas med symtom i de nedre urinvägarna). Avföringsinkontinens (eller tarminkontinens) är ett tillstånd som används för att beskriva ofrivillig avföringsavgång.

Relaterade ord

  • Urininkontinens
  • Funktionell inkontinens
  • Inkontinens
  • Hantera inkontinens
  • Överaktiv blåsa
  • Överfyllnadsinkontinens
  • Underaktiv blåsa
  • Trängningsinkontinens